4 panoramy ze szkoły pielęgniarskiej

Panoramy po niemal 180° w cztery strony świata z dziwacznego budynku przy ul. Kościuszki 23 dawniej dzięki łącznikowi stanowiącego jeden organizm z pielęgniarską szkołą. Ciekawe, że hotele pielęgniarskie, czy to w Kielcach czy w Czerwonej Górze cieszą się lokalną nazwą „tartak” 🙂

panorama 180, Kielce, ul. Kościuszki 23

od Exbudu do SP 2

panorama 180, Kielce, ul. Kościuszki 23

od Źródłowej do Urzędu Wojewódzkiego

panorama 180, Kielce, ul. Kościuszki 23

od katedry do Uroczyska

panorama 180, Kielce, ul. Kościuszki 23

od Targowej do Romualda

Pozdrawiam po dłuższej nieobecności zarówno tu jak i na dachach.

Reklamy