Panorama Kielc z Telegrafu

Widoczność słaba, kilkanaście km ale pojawi się w przyszłości panorama przywidoczności ca. 100km w mroźny dzień gdy tylko uda się porozumieć z odpowiednimi instytucjami.

Panorama Kielce Telegraf

Panorama Kielce Telegraf

Relacja z pierwszego wejścia na wieżę – „Tsunami na Telegrafie„.