Panorama z dachu Seminarivm Dvchownego

panorama z dachu Seminarium

panorama z dachu Seminarium

Seminaryjska z tej perspektywy wygląda niezwykle.